bitovi-otpadatsiВсеки ден се изхвърлят огромно количество боклук от всякакъв характер, чиято маса се изчислява в мегатонове. Ясно е, че за извозването на такова количество боклук не може без услугите на специализирани фирми. Освен това подобно извозване на боклука извън границите на населените места (включително твърдите битови отпадъци) е неразделна и най-важна част от целия комплекс на работата за поддържане на чистотата.

Фирмите, които предоставят услуги за събиране на боклук, използват специално създадено за целта оборудване, което може да се използва за сортиране и транспортиране на отпадъци до депата (специални контейнери и кошчета за боклук, кофи за смет и др.).

Благодарение на специално проектираните контейнери, процесът за събиране на боклука става по-опростено и не вреди на околната среда.

Повечето страни в Европа са модернизирали процеса по извозване на боклука чрез разделно събиране. Жителите сами сортират отпадъците по категории (храни, пластмаса, метал, стъкло и т.н.) в различни опаковки, които след това се хвърлят в съответните контейнери, разположени на местата за събиране. В този случай извозването и изхвърлянето на боклука се извършват бързо и по-ефективно. По-малко отпадъци отиват на депото, тъй като по-голямата част от тях веднага се изпращат за рециклиране.

Нараства броят на дворовете, където контейнерите за боклук имат надписи за какви отпадъци са предназначени. Но събирането на неразделни отпадъци все още е водещо и това се дължи на две причини:

Първата е, че по-голямата част от населението не може да разбере, че разделното събиране на боклука значително намалява разходите за неговата обработка.

Втората е, че жителите, които искат да изхвърлят отпадъците отделно, нямат тази възможност. Следователно, каквото и да се каже, до пълното прилагане на европейската система за разделно събиране на боклука все още сме далеч. Вярно е, че първите стъпки, предприети в тази посока, все пак вдъхват надежда.

Сега събирането на отпадъците се извършва в контейнери с три размера: по-малко от 0,5 м3, от 0,5 – 1 м3 и над 8 м3. Резервоарите се използват за дребен боклук, а специално проектираните кошчета са предназначени за събиране и извозване на строителни и други големи боклуци.

Така решението на проблемите, свързани с извозването и изхвърлянето на боклука, бавно, но сигурно се движи напред.

Друго доказателство за положителните промени по отношения на боклука е, че частните лица и предприятията все повече разчитат на специализирани фирми – контейнери за събиране на боклук. Подобна тенденция предполага, че са наясно с потенциалната опасност от битовите и строителни отпадъци и извършват сметосъбирането по най-бързия и безопасен начин.

Самостоятелното изхвърляне на твърди отпадъци или друг боклук е остарял подход, който представлява потенциална заплаха за здравето и безопасността на човека.

Битовите отпадъци съдържат редица опасни съединения: оцветители, пестициди, оловни и живачни съединения. Битовият боклук отделя опасни вещества. Най-добре е изхвърлянето им да става в завод за рециклиране. Следователно, от гледна точка на безопасността, извозването на домакинския боклук и неговото професионално изхвърляне са единствената разумна алтернатива с разрешаването на проблема.