Екипът на фирма  КОНТЕЙНЕРИ ЗА ОТПАДЪЦИ пристига за 60 минути, демонтира, разглобява (чупи) старите мебели, товари ги в автомобил и ги откарва до сортировъчния пункт. Ние гарантираме, че нашите услуги са на приемливи цени и се опитваме да бъдем справедливи при оценката на задачите, така че нашите клиенти да не плащат повече, а да получават високо ниво на обслужване.

Според статистиката:

  • 90% от нашите клиенти поръчват извозване на стари мебели след основен ремонт на апартамента. В резултат, на което се образуват строителни отпадъци и други боклуци.
  • 30% от клиентите са жители на вили, които след това подреждат нещата у дома и освобождават територията от излишните мебели и други.

В допълнение към ненужните мебели и строителни отпадъци, по време на основния ремонт на апартамента има стари домакински уреди, които нямат място в новия интериор.

контейнер под наем

Изхвърляне на стари мебели

Изхвърлянето на стари мебели може да се извърши самостоятелно. За целта мебелите се разглобяват, оставят се необходимите части, а останалите се изнасят в контейнери за едрогабаритни битови отпадъци. Стъпки за извозване на стари мебели

Преди изхвърляне старите мебели трябва да бъдат разглобени за по-лесно изнасяне и товарене в превозното средство. След това се изнасят до мястото за сортиране. Хамали от фирмата ще демонтират и счупят вашите мебели, за да заемат по-малко обем.

В сортировъчния пункт мебелите се разглобяват, а материалите се сортират по вид. Някои от тях се изпращат за рециклиране с получаване на рециклируеми материали, а други се изпращат до депото.

Някои материали, които не могат да бъдат рециклирани, се извозват на официално депо за изхвърляне или в пещи за изгаряне.

Рециклиране

В хода на рециклирането получаваме суровини, енергия и материали за тяхното повторно използване. От отпадъчна хартия например се произвеждат картонени опаковки, опаковъчна хартия, строителни и изолационни материали.

Получените материали се продават на фабрики, строителни компании, както и на обикновени граждани.