prazen-kontejner-za-otpadatsiСтроителните отпадъци са всякакви материали, останали след строителство и демонтаж. Към тях влизат: счупена тухла, останките от довършителни и бояджийски материали, дървени фрагменти, части от метални конструкции и много други. Според санитарните стандарти такива отпадъци се изхвърлят отделно от битовите отпадъци. Те трябва да бъдат транспортирани със специализиран транспорт до сметищата.

Необходимо е фирмата, която извършва дейността да има лиценз – за извозването на строителни отпадъци и боклука.

Строителните отпадъци трябва да се отстраняват поетапно: след края на всека ремонтна дейност, ако е възможно, веднага трябва да бъдат сортирани. Това ще помогне на специалните обекти правилно да функционират и няма да бъдат затрупани от ненужни боклуци, които могат да имат неблагоприятно въздействие върху околната среда.

Какво предлага нашата фирма  containers.bg

Разнообразните контейнери, който доставяме отговарят на всички стандарти и закони. За всички Ваши нужди по изграждане, разрушаване, обновяване, озеленяване, ние предлагаме разнообразие от услуги за отдаване под наем на контейнери за отпадъци от различни видове, който могат да побират 4, 7 и 8 кубически метра от всякакъв вид боклук. Предимствата на наемането на  контейнери за извозване на строителни и битови отпадъци са свързани с удобството да се избягват отделни пътувания до депа, оптимизиране на транспортните разходи и съвместимост към всякакъв вид отпадъци благодарение на различните видове размери.

 • Наличие на оборудвани превозни средства със специални брави;
 • Професионално обучени служители, потвърдено със сертификати (за правото на работа с отпадъци от различни класове на опасност);
 • Познаване на класовете на опасност от изнасяните отпадъци, възможността за тяхното определяне.Ако компанията отговаря на тези изисквания, тя трябва да получи разрешение, като предостави цялата документация. В случай на извозване на строителни отпадъци без лиценз се предвижда административна отговорност и голяма глоба. Наказателната отговорност може да възникне по силата на член „незаконен бизнес“.

Нашите предимства

 • Дейностите на нашата фирма са напълно лицензирани, така че ние предлагаме легални и безопасни услуги.
 • Защо клиентите ни избират:Собствен екип от професионалисти, оборудван с модернизирана специална техника;
 • Наличие на лицензи и разрешителни, сътрудничество със специализирани обучителни площадки;Редовна поддръжка на автомобила;
 • Сътрудничество с частни и юридически лица;
 • Бързо пристигане до мястото (в рамките на два часа от датата на кандидатстване);
 • 24 часа обслужване.

Защо трябва да изберете нас?

 1. Доставка на контейнер до няколко часа;
 2. 100% от боклука се изхвърля на сметище;
 3. Конкурентни цени за контейнери;
 4. Надеждност на предоставяните услуги;
 5. Коректно отношение към всеки клиент;
 6. Големи отстъпки за редовни клиенти;