Блог

Блог
1910, 2021

Колко години „живеят“ отпадъците?

By |октомври 19th, 2021|Категория: Контейнери за отпадъци|

Хората са единствените жители на Земята, които оставят след себе си огромно количество отпадъци. Земята е осеяна с милиарди тонове отпадъци, чието разграждане е много вредно за околната среда. На Запад този проблем отдавна е започнал да тревожи природозащитниците, а в цивилизованите страни по света отдавна е въведено разделното събиране на отпадъците. Хората се глобяват за неправилно сортиране или изхвърляне [...]

1010, 2021

Процедура за събиране на отпадъците – транспортиране и изхвърляне

By |октомври 10th, 2021|Категория: Контейнери за отпадъци|

Отпадъци от производството и потреблението са: остатъци от суровини, материали, полуфабрикати, други продукти или продукти, които са се образували в процеса на производство или потребление, както и продукти, които са загубили техните потребителски свойства. Опасни отпадъци - отпадъци, които съдържат опасни вещества с опасни свойства (токсичност, опасност от експлозия, опасност от пожар, висок радиационен капацитет) или съдържащи патогени на инфекциозни [...]

410, 2021

Премахване и извозване на стари домакински уреди

By |октомври 4th, 2021|Категория: Контейнери за отпадъци|

Домакинските уреди, които са неразделна част от всеки съвременен апартамент или къща. Понякога създават много неудобства, когато е необходимо след повреда да бъдат премахнати. Съгласно законите те не могат да бъдат изнасяни на обикновените депа или изхвърляни в уличните контейнери за отпадъци. Освен това ще са необходими много физическа сила, за да се демонтира устройството с последващо отстраняване. Но не [...]

2009, 2021

Влиянието на строителните и битовите отпадъци върху екологията

By |септември 20th, 2021|Категория: Контейнери за отпадъци|

В живота на всеки човек може да има момент, в който да реши да си купи жилище. Това решение обикновено е последвано от въпроси относно началото на ремонтните дейности. И всеки разбира отлично, че нито един ремонт не може да се извърши чисто и без отпадъци. Необходимо е да се разбере, че строителните и битови отпадъци могат да причинят непоправима [...]

1409, 2021

Как изгарянето на отпадъци влияе върху околната среда?

By |септември 14th, 2021|Категория: Без категория|

ПРОЦЕСИ И ЕМИСИИ НА ГОРЕНЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ Основните газообразни продукти от изгарянето на отпадъци са въглероден диоксид и водни пари. Подобно на много процеси, изгарянето произвежда странични продукти като частици сажди и други замърсители в отработените газове и оставя остатъци от негорими и частично изгорели отпадъци, които трябва да бъдат отстранени от камерите за изгаряне и изхвърлени по подходящ начин. [...]

609, 2021

Какво представлява пластмасата и къде да я изхвърляме?

By |септември 6th, 2021|Категория: Без категория|

Пластмасовите изделия съставляват огромна част от отпадъците, които всяка година се изхвърлят на специални депа. Около една двадесета от всички боклуци са торби, пластмасови бутилки и други полимерни продукти. Те ни заобикалят навсякъде - от детски играчки до опаковки за храни. Трябва да се отбележи, че пластмасовите изделия обикновено са за еднократна употреба. В същото време периодът на разлагане на [...]

Go to Top