КОНТЕЙНЕРИ ЗА СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ ПОД НАЕМ В СОФИЯ

Фирма containers.bg е вашият партньор в извозването на строителни отпадъци и боклук в София. Доверете се на опита и изберете доказана фирма с повече от 20 години опит в бранша.

Изберете подходящият размер контейнер и направете заявка онлайн още сега. Ще доставят контейнери за такива отпадъци за няколко дни при предварителна заявка. За да извозите боклука, използвайте услугите на фирмата.

Едрогабаритните отпадъци са с нестандартна форма. От демонтажа на сградите остават прозорци, врати, парчета стени, метал и други строителни материали. Отсечените дървета се извозват на специално определени места.

Забранено е съхраняването на мебели в близост до къщата, на площадката, в близост до контейнерите за твърди отпадъци. Прилежащата територия не трябва да бъде затрупана с големи отпадъци. Стари мебели, домакински уреди могат да бъдат изнесени от апартамента на специално обособено място.

Управление на строителните отпадъци

Строителните отпадъци се опаковат и извозват на специални депа. Там боклукът се изхвърля или рециклира.

Боклукът след ремонта на апартамента е опакован, така че да не се разпространява по цялата територия. За опаковане използвайте торби, резервоари, контейнери.

Можете да събирате отпадъци директно в контейнер за съхранение, който е доставен за 2-10 дни в прилежащата територия. Извозва се пълен контейнер с камион. По желание на клиента се заменя с празен.

Методи за изхвърляне на боклука:

 • рециклиране;
 • изгаряне;
 • погребване.

Някои материали могат да се използват повторно. Рециклирането намалява разходите, свързани с изхвърлянето на суровините.

Извозването на строителните отпадъци е задължително условие, а рециклирането все още не е широко разпространено.

При изгаряне се отделят емисии в атмосферата. Пепелта съдържа примеси от тежки метали, които тровят природата.

Извозване на строителни отпадъци с контейнери

Използват се контейнери за съхранение. Изхвърлянето на строителни и извънгабаритни отпадъци се извършва в резервоари с различна вместимост:

контейнер от 4 куб. м до 8 куб. м. предназначени за отпадъци;

Правила за изхвърляне:

 • Отпадъците подлежат на проверка.
 • Използвайте метални резервоари.
 • Резервоарите трябва да бъдат с капаци и номерирани. На контейнерите е посочена информация за обема на контейнерите и вида на боклука.
 • Опасни отпадъци не трябва да се съхраняват на място.
 • Персоналът трябва да спазва правилата за безопасност.
 • Сортиране
 • Сортирането и рециклирането на строителните отпадъци зависи от произхода, агрегатното състояние, степента на опасност. Съхранявайте отделно:
 • азбест;
 • дърво с импрегниране;
 • опасни отпадъци.