trees

Горите са един от най-важните ресурси на всяка страна. Освен факта, че горите са белите дробове на природата, те са и ценен ресурс. Но когато се използва дървесина като производствен материал, не може да се избегнат отпадъците.

Дървените отпадъци включват:

  • Отпадъци, образувани от дърворезби, като дървесни корени, клони, малки клонки, стърготини и други остатъци от дърводобивни материали;
  • Остатъчни материали от производството на дървообработващи предприятия;
  • Дървесни отпадъци, събрани в резултат на градско почистване и подобряване на улиците;
  • Стари дървени продукти, които вече не могат да се използват и други дървесни отпадъци.

Най-често дървесината, която не е подходяща за използване, се изнася заедно с всички други боклуци на сметището, разбира се, дървесината се разлага много по-бързо в сравнение с други видове отпадъци, но има голям риск от пожар при изнасянето на дървесните отпадъци на сметищата.

Друг метод за обезвреждане също е широко разпространен – ​​изгарянето. Но за очевидната простота и достъпност този метод може да изисква значителни допълнителни разходи за поддръжка на оборудването и изхвърляне на отпадъци – дървесна пепел.

Ще бъде много по-лесно и по-изгодно да се потърси помощ от професионалистите от фирма containers.bg. Нашата фирма е лицензирана от българското законодателство за извозване на строителни битови и промишлени отпадъци. Ние разполагаме с няколко камиона и доста богат набор от контейнери за отпадъци от битов и строителен характер. Контейнерите, които предлагаме са еднакви както за строителни отпадъци, така и за битови и производствени отпадъци. Нашата компания е на пазара за изхвърляне на отпадъци от 20 години и има всички лицензи за извършване на своята дейност.

Нашите служители бързо и ефективно ще извършат цялата работа по отстраняването на отпадъците и ще я доставят до мястото на преработка.

Използването на най-новите технологии и използването на съвременно оборудване ни позволява не само да изхвърляме дървесните отпадъци чрез изгарянето им, но и да ги обработваме с възможност за получаване на вторични суровини.

Преди преработката дървесните отпадъци се обработват старателно, почистват се от чужди елементи и едва след това нашите специалисти избират най-подходящия метод за обработка или обезвреждане на дървесни отпадъци.

skip-bin-truck-iconОпитваме се да извършим процеса на рециклиране с максимална безопасност за околната среда.

Нашата фирма работи на територията на София и областта.  Достъпните цени и високото качество на нашата работа позволяват да останем като една от най-привлекателните за сътрудничество.

Сътрудничеството с нашата фирма е не само взаимноизгодно сътрудничество, но и принос за безопасността на околната среда.