konteiner-s-otpadatsi

Битовите отпадъци са стоки, които са загубили експлоатационните си свойства в резултат на тяхното потребление и употреба за задоволяване на домакинските нужди на хората.

Твърдите битови отпадъци включват:

  • Хранителни отпадъци от консумация;
  • Опаковъчни материали и контейнери;
  • Офис и битови отпадъци.
  • Отпадъчна хартия;

Както и боклук, който се образува в резултат на изпълнението на дейностите в заведения за обществено хранене, фирми за жилищно и комунално обслужване, търговски обекти и др. Натрупването на този вид отпадъци може да доведе до сериозни последици за околната среда:

Запушване на подземни води;
Запушване на подстъпи;
Вреда за растенията и животните и други.

Препоръчваме ви да поверите извозването на твърди битови отпадъци на професионалисти, които познават всички характеристики по работата с тях. Ние работим в тази посока повече от двадесет години, така че успяхме да натрупаме много опит, което ни позволява да вземем най-сложните и мащабни проекти, както и да бъдем внимателни към детайлите.

Нашата фирма е лицензирана от българското законодателство за извозване на строителни битови и промишлени отпадъци. Ние разполагаме с няколко камиона и доста богат набор от контейнери за отпадъци от битов и строителен характер. Контейнерите, които предлагаме са еднакви както за строителни отпадъци, така и за битови и производствени отпадъци.

Ние събираме, а също така транспортираме отпадъци до специализирани депа или извършваме тяхната преработка. Ако трябва да съберете и премахнете голям обем твърди битови отпадъци, тогава можем да поставим контейнери за събиране на отпадъци с подходящ обем. Практиката ни показва, че 4 кубиковите контейнери са най-предпочитани за отпадъци генерирани в следствие на малки ремонти. За по мащабни проекти се използват 7 кубикови контейнери.

Нашите предимства:

Необходимият брой специализирано оборудване, което помага за кратко време и на високо ниво да се справим с големи обеми битови отпадъци: да се събират, извозват и изхвърлят.

Работим с юридически лица: фабрики, асоциации на собственици на жилища, фабрики, магазини, както и с физически лица.

Услугите ни са особено търсени от жители, които са принудени сами да организират събирането на отпадъци, което не винаги е възможно. Ще ви помогнем да решите този проблем и да организираме навременното извозване на твърди битови отпадъци, предлагайки изгодни цени за нашите услуги.

Отношенията с клиентите се регулират от условията на договора, а ние също така предоставяме на нашите клиенти цялата необходима документация.

Ако се интересувате от извозването на твърди битови отпадъци, както и по-подробна информация за другите ни услуги, моля, свържете се с нас по всеки удобен начин. Нашите експерти ще се радват да ви посъветват. Премахването на твърди битови отпадъци ще се извършва по всяко време, удобно за вас. Можете също да използвате услугите на товарачи.