Голямото количество боклук е отличителна черта на всички големи градове.

Често гражданите се отърват от боклука по незаконни методи: оставят го в гората, изхвърлят го от прозорците на колата или просто не го носят на специално определените места. Освен това непознаването на закона от гражданите също може да доведе до нарушения (например изхвърляне на строителни отпадъци или стари мебели в обикновен контейнер).

За да се избегне отговорността за подобни нарушения, е необходимо да се съсредоточите върху правилата за събиране и извозване на боклука, които са предписани.

Къде можете да изхвърляте различни видове боклук?

1.Контейнери

Боклукът, който се натрупва ежедневно от гражданите (ТБО), се поставя в контейнери. Контейнерите са разположени на специални площадки в прилежащите територии.

  1. Контейнери за едрогабаритни и строителни отпадъци

Често гражданите не знаят къде да изхвърлят строителните отпадъци и старите мебели, останали след ремонт, и избират обикновен контейнер за това. Такава грешка може да доведе до глоби.

  1. Извозване на боклука

В много жилищни сгради сега активно се развива тенденцията за разделно събиране на боклука за по-нататъшното му изхвърляне. Причината за това е огромният брой сметища, което води до влошаване на екологичната ситуация. Компетентното сортиране (пластмаса, стъкло, хартия, нерециклируеми и органични отпадъци) и по-нататъшното изхвърляне на отпадъците може да помогне. Тези контейнери започнаха да се появяват все по-активно в дворовете на жилищни сгради.

Извозване на строителни и едрогабаритни отпадъци

Как да се справим със строителни и едрогабаритни отпадъци.

Ремонт на дома и решавате да изхвърлите всичко от стария си килер. Забранено е оставянето на шкафове в близост до обикновени контейнери и още повече хвърлянето му в контейнер. Според закона старите мебели могат да се изнасят само на специално обособени места.

Започнали сте дългоочакван ремонт. Първият етап е демонтирането на предишни покрития и конструкции. Например стени от гипсокартон и перваза на прозореца. Такива отпадъци е забранено да се изхвърлят в контейнери и да се изнасят на специални площадки. Изходът от ситуацията е сами да извозите боклука на сметището или да спестите време и усилия и да използвате услугата на специализирана транспортна фирма.

Фирмите работят с всички категории строителни отпадъци. За транспортиране се използва специализиран транспорт и разработват най-добрия маршрут.