konteineri-za-otpadasiПовече от 12 години Контейнери БГ са сред водещите фирми за извозване на строителни отпадъци с контейнери и изхвърляне на всякакви други боклуци. Контейнери БГ разполага с модерни съоръжения.

За тях не е проблем да се справят с планини от отпадъци.  Фирмата извършва навременно извозване на отпадъците от строителните обекти. Почистват строителната площадка, товарят отпадъците в контейнери и ги извозват за депониране.

Доверете се на Контейнери БГ за сметоизвозването на строителните отпадъци.

Сметоизвозване от строителните обекти

Строителните фирми могат сами да обезвреждат строителните отпадъци. Но получаването на специално разрешение за депониране на отпадъците, наемането на скъпо оборудване и контейнери, намирането на хамали и споразумението с официални депа отнема много време и пари. Поради това за строителните обекти е по-лесно да поверят сметоизвозването на специализирани фирми за извозване на строителни отпадъци.

Лицензираните фирми за извозване на отпадъците събират и изнасят:

 • тухла, бетонни отломки;
 • пясък, пръст, чакъл;
 • метални конструкции, стоманобетонни изделия;
 • табла, тръби, кабел;
 • останки от покриви;
 • и още много.

Фирмата предлага големи контейнери 4, 7, 8 и 10 m3 за извозване на отпадъци има споразумения с официални сметища и преработвателни предприятия. Товарят големи обеми боклук с помощта на багер товарач, квалифицирани товарачи могат да се справят с отпадъците.

Защо е полезно да се свържете със Контейнери БГ

Строителните отпадъци могат да съдържат отпадъци от класове на опасност от 1 до 4. Поради това строителните отпадъци изискват специални условия за съхранение и обезвреждане. Фирмата разполага с лицензи за извозване на строителни отпадъци и договори с официални депа.

За висококачествено обслужване на клиентите са разработили алгоритъм от действия:

 • приемат заявлението, до час започват изпълнението;
 • предлагат оптимални размери на контейнерите и необходимото специално оборудване;
 • сключват официален договор за предоставяне на услуги;
 • събират и натоварват боклука в контейнери, и почистват площадката;
 • изхвърлят отпадъците на сметища или преработвателни предприятия;
 • при изхвърляне предоставят необходимите документи.

Фирма Контейнери БГ разполага със собствен флот от специално оборудване, широка гама стоманени контейнери и опитни служители. Служителите спазват сроковете, работят ефективно. Извършват сметоизвозване до лицензирани сметища, депа.